Müşterilerce paylaşılan bilgiler ilgili düzenlemelere web sitemizde yer alan Çerez Politikası‘ndan detayla bir şekilde kontrol edebilirsiniz.

  • Temizevim tarafından  temizlik hizmeti esnasında paylaşılan sözlü, yazılı veya dijital ortamda paylaşılan bilgiler herhangi bir şekilde Üçüncü kişilere Pazarlama ve Ticari Amaç güden kurum kuruluş ile şahıslara ve müşterilere  ait ad, soyad Telefon numarası adres vb. gibi tüm kişisel bilgi ve ​içerikler Gizli Bilgi (kısaca Bilgi) tanımına girmekte olup hiçbir şekil ve durumda kimseyle paylaşılmamaktadır.
  • Müşterilerimizin tüm bilgileri temizlik hizmetini sunmak üzere faaliyet için tamamı kullanılıp olup hiçbir şekilde ana faaliyet dışında kullanılmamaktadır.Bu husus da da tüm güvenlik temizevim temizlik şirketi tarafından sağlanacaktır. 
  • Bilgiler, yüksek güvenlik ve gizlilik standartlarıyla korunmakta; kullanıcı bilgilerine yetkisiz erişimlerin engellenmesi için gerekli her türlü güvenlik önlemi alınmaktadır.
  • Hizmet amacıyla müşterilerimizden alınan ad, soyad,adres,telefon no vb. bilgiler, temizevim tarafından alınmaktadır ve aşağıdaki durumlar haricinde üçüncü kişilere açıklanmayacaktır;
    1. Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik vb. yetkili hukuki otorite tarafından çıkarılan ve yürürlükte olan hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uyulması,
    2. Yetkili idari ve adli otorite tarafından yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın amacıyla kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi,
    3. Kanunen yetkili bulunan kurum ve kuruluşlarca talep edilmesi durumunda, bu bilgiler yetkililere iletilecektir.​

Tıkla Ara